Το αγωνιστικό πρόγραμμα του ΛΟΙΑΘ για το έτος 2018

21 Απριλίου 2018

Το πρόγραμμα των αγώνων που διοργανώνει ο ΛΟΙΑΘ για το 2018 έχει ως εξής:  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Κυριακή, 13 Μαΐου 2018) ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ (CIRCUMNAVIGATE LESVOS ISLAND) (Σάβ. 26, Κυρ....

Περισσότερα

  Το αγωνιστικό πρόγραμμα του ΛΟΙΑΘ για το έτος 2017

  8 Δεκεμβρίου 2016

  Το πρόγραμμα των αγώνων που διοργανώνει ο ΛΟΙΑΘ για το 2017 έχει ως εξής:  * Ανοίγοντας έναν αγώνα μπορείτε να έχετε σε αρχεία την προκήρυξη του αγώνα, τις οδηγίες πλού και τα αποτελέσματα.

  Αγωνιστικό Πρόγραμμα ΛΟΙΑΘ για το 2016

  12 Απριλίου 2016

  Το πρόγραμμα των αγώνων που διοργανώνει ο ΛΟΙΑΘ για το 2016 έχει ως εξής:  * Ανοίγοντας έναν αγώνα μπορείτε να έχετε σε αρχεία την προκήρυξη του αγώνα, τις οδηγίες πλού και τα αποτελέσματα.

  Αγωνιστικό Πρόγραμμα ΛΟΙΑΘ για το 2015

  20 Απριλίου 2015

  Αγωνιστικό Πρόγραμμα ΛΟΙΑΘ για το 2013

  4 Ιανουαρίου 2013

  Το πρόγραμμα των αγώνων που διοργανώνει ο ΛΟΙΑΘ για το 2012 έχει ως εξής:  * Ανοίγοντας έναν αγώνα μπορείτε να έχετε σε αρχεία την προκήρυξη του αγώνα, τις οδηγίες πλού και τα αποτελέσματα.

  Αγωνιστικό Πρόγραμμα ΛΟΙΑΘ για το 2012

  18 Οκτωβρίου 2011

  Το πρόγραμμα των αγώνων που διοργανώνει ο ΛΟΙΑΘ για το 2012 έχει ως εξής: * Ανοίγοντας έναν αγώνα μπορείτε να έχετε σε αρχεία την προκήρυξη του αγώνα, τις οδηγίες πλού, τους χαριζόμενους χρόνους και τα αποτελέσματα.

  Αγωνιστικό Πρόγραμμα ΛΟΙΑΘ 2011

  11 Δεκεμβρίου 2010

  Το πρόγραμμα των αγώνων που διοργανώνει ο ΛΟΙΑΘ για το 2011 έχει ως εξής: * Ανοίγοντας έναν αγώνα μπορείτε να έχετε σε αρχεία την προκήρυξη του αγώνα, τις οδηγίες πλού και τα αποτελέσματα.

  Αγωνιστικό Πρόγραμμα ΛΟΙΑΘ 2010

  20 Σεπτεμβρίου 2009

  Το πρόγραμμα των αγώνων που διοργανώνει ο ΛΟΙΑΘ για το 2010 έχει ως εξής: * Ανοίγοντας έναν αγώνα μπορείτε να έχετε σε αρχεία την προκήρυξη του αγώνα, τις οδηγίες πλού και τα αποτελέσματα.

  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΙΑΘ ΓΙΑ ΤΟ 2009

  27 Ιανουαρίου 2009

  Το πρόγραμμα των αγώνων που διοργανώνει ο ΛΟΙΑΘ για το 2009 έχει ως εξής: * Ανοίγοντας έναν αγώνα μπορείτε να έχετε σε αρχεία την προκήρυξη του αγώνα, τις οδηγίες πλού και τα αποτελέσματα.

  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΙΑΘ ΓΙΑ ΤΟ 2008

  16 Ιανουαρίου 2008

  Το πρόγραμμα των αγώνων που διοργανώνει ο ΛΟΙΑΘ για το 2008 έχει ως εξής: * Ανοίγοντας έναν αγώνα μπορείτε να έχετε σε αρχεία την προκήρυξη του αγώνα, τις οδηγίες πλού και τα αποτελέσματα.

  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΙΑΘ ΓΙΑ ΤΟ 2007

  22 Μαίου 2007

  Το πρόγραμμα των αγώνων που διοργανώνει ο ΛΟΙΑΘ για το 2007 έχει ως εξής: * Ανοίγοντας έναν αγώνα μπορείτε να έχετε σε αρχεία την προκήρυξη του αγώνα, τις οδηγίες πλού και τα αποτελέσματα.

  Είσοδος Μελών